biuro rachunkowe on-line

Biuro rachunkowe Poznań - O firmie ADAO
Koncepcja Biura Rachunkowego on-line oznacza wykorzystanie do obsługi Klientów i kontaktu z nimi Internetu oraz nowoczesnego oprogramowania. Oznacza to szybszą obslugę, niższe koszty oraz znacząca reducję ryzyka błędu. Możliwe sa róznorodne modele współpracy, dopasowane do potrzeb każdego przedsiebiorstwa.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH ON-LINE PRZEZ PULPIT MENADŻERA
Dzięki aplikacji Pulpit Menadżera Klienci mogą w każdej chwili połączyć się zdalnie i na bieżąco mieć wgląd w dane finansowo-księgowe swojej firmy (płatności, podatki, zestawienia księgowe). Aplikacja umożliwia przeglądanie list w trybie tylko do odczytu, a więc bez możliwości modyfikacji. Informacje w programie można wyświetlać w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

ELEKTRONICZNA WYMIANA DOKUMENTÓW
Elektroniczna wymiana dokumentów umożliwia bezpieczne przekazywanie dokumentów z systemu Klienta (np. faktur sprzedaży) do systemu finansowo-księgowego biura rachunkowego (2 oddzielne miejsca). Dokumenty mogą być przesyłane przez internet lub przenoszone na nośniku danych.
PRACA NA WSPÓLNEJ BAZIE DANYCH
Praca na wspólnej bazie danych jest możliwa w przypadku, gdy Klient i biuro rachunkowe korzystają z oprogramowania iOptima24,. Możliwe jest wdrożenie różnych wariantów tego rozwiązania:
  • Pełna współpraca. Operacje wykonywane przez Klienta w programie są automatycznie transferowane do modułów księgowych obsługiwanych przez biuro rachunkowe.
  • Pogotowie księgowe. Klient sam prowadzi swoją ewidencję księgową oraz kadrowo-płacową, a biuro czuwa nad merytoryczną poprawnością wprowadzonych zapisów oraz prowadzi księgi w przypadku choroby lub urlopu pracowników księgowości Klienta.
  • Księgowanie na brudno Klient księguje swoje dokumenty do bufora - "na brudno". Klient przechowuje wszystkie dokumenty u siebie, a biuro rachunkowe przez Internet sprawdza zapisy księgowe i dokonuje ich księgowania. Biuro prowadzi też rozliczenia podatkowe i sporządza deklaracje.
Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!