Cennik

Biuro rachunkowe Poznań - Cennik, ceny za usługi księgowe ADAO
Cennik innych usług świadczonych przez biuro rachunkowe ADAO Outsourcing:
 • rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej - od 200,00 zł (dla stałych Klientów gratis),
 • zgłoszenie zmian danych przedsiębiorcy do CEIDG i urzędu skarbowego - od 50,00 zł,
 • przygotowanie wniosku o wpis / zmianę wpisu do KRS - od 300,00 zł,
 • sporządzenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-27, PCC, SD, IFTR, CIT-10, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu - od 100,00 zł,
 • sporządzenie zeznania rocznego PIT dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - od 100,00 zł,
 • rozliczenie podatkowe wynajmu prywatnego - od 80,00 zł,
 • sporządzenie wniosku o zwrot podatku VAT z krajów Unii Europejskiej (VAT-REF) - 20% kwoty zwrotu, nie mniej niż 100,00 zł,
 • sporządzenie sprawozdania do GUS, NPB, Urzędu Marszałkowskiego - od 100,00 zł/szt.,
 • wystąpienie z wnioskiem o zaświadczenie niezaleganiu w składkach do ZUS / przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach do urzędu skarbowego - 50,00 zł,
 • pomoc w opracowaniu wniosku kredytowego, leasingowego itp., przygotowywanie żądanych dokumentów, udzielanie wyjaśnień - 150,00 zł/godz.,
 • wypełnianie dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji, udzielanie wyjaśnień w tym zakresie - 150,00 zł/godz.,
 • wystawienie faktury, faktury korygującej, noty korygującej, duplikatu faktury, potwierdzenia kompensaty, wezwania do zapłaty - 10,00 zł/szt.,
 • sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS / listy płac z przyczyn leżących po stronie Klienta - 150,00 zł/godz.,
 • obsługa kontroli podatkowej / ZUS / PIP - 150,00 zł/godz.,
 • usługa ekspres (zaksięgowanie dokumentów w ciągu 1-3 dni) - od 150,00 zł,
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami w imieniu klienta - 150,00 zł/godz.,
 • niestandardowy raport - od 50,00 zł,
 • Pulpit Menadżera (dostęp on-line do danych finansowo-księgowych) - 20,00 zł (księgowość uproszczona) lub od 50,00 zł (księgi rachunkowe),
 • przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną przepisów podatkowych - od 300,00 zł,
 • korespondencja z urzędami w zakresie wykraczającym poza zakres umowy - 150,00 zł/godz.,
 • weryfikacja ksiąg, wyprowadzanie zaległości księgowych - 150,00 zł/godz.,
 • sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia związanego z pomocą de minimis - od 100,00 zł,
 • sporządzenie polityki rachunkowości, dokumentów organizacyjnych, regulaminów wewnętrznych - od 300,00 zł,
 • sporządzenie deklaracji PFRON - od 25,00 zł/os.,
 • sporządzenie rozliczenia delegacji krajowej - od 20,00 zł,
 • sporządzenie rozliczenia delegacji zagranicznej - od 50,00 zł,
 • przygotowanie dokumentów związanych z wypłatą zasiłku z ubezpieczenia chorobowego - od 30,00 zł,
 • przygotowanie dokumentów związanych z wypłatą zasiłku w zw. z wypadkiem - 150,00 zł/godz.,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania sądów, komorników i innych związanych z pracownikami - 150,00 zł/godz.,
 • wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu / o dochodach / IMIR dla pracownika - 30,00 zł,
 • wystawienie zaświadczenia A1 - 50,00 zł,
 • przygotowanie dokumentów związanych zatrudnianiem obcokrajowca - 100,00 zł,
 • przegląd kompletności akt - 50,00 zł/szt.,
 • wystawienie duplikatu PIT-11 - 10,00 zł,
 • realizacja płatności bankowych - 3,00 zł/szt., nie mniej niż 100,00 zł miesięcznie,
 • skanowanie i wysyłka mailem dokumentów - 2,00 zł/szt.,
 • wysyłka dokumentów pocztą tradycyjną - 10,00 zł/szt. + opłaty pocztowe,
 • odbiór dokumentów przez kuriera - od 15,00 zł,
 • inne czynności na zlecenie Klienta - od 150 zł/godz.

Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku od towarów i usług.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.