Pozostałe usługi

Biuro rachunkowe Poznań - odbiór dokumentów, pomoc w rejestracji przedsiebiorstw ADAO
Biuro rachunkowe ADAO oferuje szereg usług dodatkowych:
 • dojazd na spotkania do siedziby Klienta,
 • odbiór dokumentów od Klienta,
 • pomoc w rejestracji przedsiębiorstw,
 • obsługa w języku angielskim,
 • doradztwo w zakresie prowadzania działalności gospodarczej,
 • gorąca linia – porady telefoniczne w pilnych sprawach,
 • regulowanie zobowiązań poprzez system bankowości elektronicznej Klienta,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • wspomaganie windykacji należności (wysyłanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych),
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych, leasingowych itp.,
 • sporządzanie dokumentów organizacyjnych, regulaminów i instrukcji wewnętrznych (zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, zasad kontroli wewnętrznej itp.),
 • inne, stosowanie do uzgodnień z Klientem.
Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!