KADRY

Biuro rachunkowe Poznań - Kadry ADAO
Biuro rachunkowe ADAO zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia spraw kadrowych. Wykonujemy nastepujace czynnosci:
  • prowadzenie bazy danych i teczek osobowych pracowników,
  • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło itp.,
  • prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi (ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych),
  • kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, badań okresowych i szkoleń bhp,
  • wystawienie świadectw pracy,
  • wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
  • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy,
  • inne, stosowanie do uzgodnień z Klientem.
Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!