Obsługa wynagrodzeń i ZUS

Biuro rachunkowe Poznań - Płace i ZUS ADAO
Biuro rachunkowe ADAO zapewnia kompleksową obsługę wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS. Wykonujemy nastepujace czynności:
 • sporządzanie miesięcznych list płac,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (obliczanie miesięcznych zaliczek i sporządzanie rocznych rozliczeń podatku, sporządzanie informacji o dochodach PIT-11 i PIT-40, obsługa kontroli),
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS (obliczanie miesięcznych składek ZUS i sporządzanie deklaracji DRA, zgłaszanie do ubezpieczeń, wyrejestrowywanie i zgłaszanie zmian danych właścicieli, pracowników, zleceniobiorców i płatnika, obsługa kontroli),
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON,
 • przygotowanie comiesięcznych informacji dla pracownika o naliczonym wynagrodzeniu i dokonanych potrąceniach (tzw. paski) oraz o naliczonych składkach ZUS (ZUS RMUA),
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kartotek zasiłkowych,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
 • obsługa wypłat wynagrodzeń przez system bankowości elektronicznej,
 • sporządzanie raportów i analiz wynagrodzeń w przedsiębiorstwie,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników,
 • inne, stosowanie do uzgodnień z Klientem.
Gwarantujemy pełną poufnośc informacji.
Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!