WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWYCH I PODATKOWYCH

Biuro rachunkowe Poznań - Księgi rachunkowe, pełna księgowość ADAO
Biuro rachunkowe ADAO oferuje wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych podmiotom, które z różnych powodów miały błędnie prowadzoną księgowość lub nie prowadziły jej wcale. Poprawienie błędów zanim wykryje je kontrola podatkowa pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej. Wykonujemy następujące czynności:
  • przegląd i ocena stanu ksiąg rachunkowych,
  • wykonanie zaległych księgowań lub korekta księgowań nieprawidłowych,
  • przygotowanie brakujących ewidencji lub korekta ewidencji nieprawidłowych,
  • korekta błędnych deklaracji wraz z wymaganymi wyjaśnieniami,
  • przygotowanie lub korekta sprawozdania finansowego,
  • doradztwo finansowo-księgowe,
  • przygotowanie dokumentów do kontroli podatkowych oraz audytów,
  • inne, stosownie do uzgodnień z Klientem.
Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!