Cennik

Biuro rachunkowe Poznań - Cennik, ceny za usługi księgowe ADAO
Cennik innych usług świadczonych przez biuro:
 • przygotowanie wniosku o wpis / zmianę wpisu do KRS - od 300,00 zł,
 • zgłoszenie zmian danych przedsiębiorcy do urzędu skarbowego - 100,00 zł,
 • rejestracja płatnika składek ZUS - 100,00 zł,
 • sporządzenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-27, PCC, SD, IFTR, CIT-10, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu - od 150,00 zł,
 • wdrożenie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (CIT estoński) - 170,00 zł/godz.,
 • sporządzenie wniosku o zwrot podatku VAT z krajów Unii Europejskiej (VAT-REF) - 20% kwoty zwrotu, nie mniej niż 200,00 zł,
 • sporządzenie sprawozdania do GUS, NPB, Urzędu Marszałkowskiego - 170,00 zł/godz.,
 • wystąpienie z wnioskiem o zaświadczenie niezaleganiu w składkach do ZUS / przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach do urzędu skarbowego - 100,00 zł,
 • pomoc w opracowaniu wniosku kredytowego, leasingowego itp., przygotowywanie żądanych dokumentów, udzielanie wyjaśnień - 170,00 zł/godz.,
 • wypełnianie dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji, udzielanie wyjaśnień w tym zakresie - 170,00 zł/godz.,
 • wystawienie noty korygującej, potwierdzenia kompensaty, wezwania do zapłaty - 50,00 zł/szt.,
 • sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS / listy płac z przyczyn nieleżących po stronie biura rachunkowego - 170,00 zł/godz.,
 • przygotowanie dokumentów do kontroli podatkowej / ZUS / PIP - 170,00 zł/godz.,
 • usługa ekspres (zaksięgowanie dokumentów w ciągu 1-3 dni) - 100% stawki podstawowej,
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami w imieniu klienta - 170,00 zł/godz.,
 • niestandardowy raport - od 200,00 zł,
 • korespondencja z urzędami w zakresie wykraczającym poza zakres umowy - 170,00 zł/godz.,
 • weryfikacja ksiąg, wyprowadzanie zaległości księgowych - 170,00 zł/godz.,
 • sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia związanego z pomocą de minimis - od 100,00 zł,
 • sporządzenie polityki rachunkowości, dokumentów organizacyjnych, regulaminów wewnętrznych - od 300,00 zł,
 • sporządzenie deklaracji PFRON - od 50,00 zł/os.,
 • sporządzenie rozliczenia delegacji krajowej - od 100,00 zł,
 • sporządzenie rozliczenia delegacji zagranicznej - od 100,00 zł,
 • przygotowanie dokumentów związanych z zawarciem / zmianą/ rozwiązaniem umowy o pracę - 100,00 zł,
 • przygotowanie dokumentów związanych z wypłatą zasiłku z ubezpieczenia chorobowego - od 100,00 zł,
 • przygotowanie dokumentów związanych z wypłatą zasiłku w zw. z wypadkiem - 170,00 zł/godz.,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania sądów, komorników i innych związanych z pracownikami - 170,00 zł/godz.,
 • wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu / o dochodach / IMIR dla pracownika - 100,00 zł,
 • przygotowanie dokumentów związanych zatrudnianiem obcokrajowca - 170,00 zł/godz.,
 • przegląd kompletności akt - 170,00 zł/godz.,
 • wystawienie duplikatu PIT-11 - 50,00 zł,
 • realizacja płatności bankowych - 10,00 zł/szt., nie mniej niż 200,00 zł miesięcznie,
 • skanowanie i wysyłka mailem dokumentów - 10,00 zł/szt.,
 • wysyłka dokumentów pocztą tradycyjną - 20,00 zł/szt. + opłaty pocztowe,
 • odbiór dokumentów przez kuriera - od 20,00 zł,
 • rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej - od 200,00 zł
 • zgłoszenie zmian danych przedsiębiorcy do CEIDG - 100,00 zł,
 • sporządzenie zeznania rocznego PIT dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - od 150,00 zł,
 • rozliczenie podatkowe wynajmu prywatnego - od 150,00 zł,
 • inne czynności na zlecenie Klienta - od 170 zł/godz.

Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku od towarów i usług.
Wynagrodzenie według stawki godzinowej naliczane jest za każde rozpoczęte pół godziny pracy.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.