CERTYFIKAT KSIĘGOWY

Biuro rachunkowe Poznań - O firmie ADAO
Biuro rachunkowe ADAO Outsourcing prowadzi działalność na podstawie certyfikatu księgowego numer 19700/2007 wydanego przez Ministra Finansów, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uprawnienia posiada Agata Owczarska, głowna księgowa / członek zarządu.


UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC)

Ponosimy pełną odpowiedzialność za rzetelność prowadzonych ksiąg i rozliczeń podatkowych. Działalność biura rachunkowego ADAO Outsourcing jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) przez Leadenhall Polska S.A. (Lloyd's):
  • obowiązkowym na kwotę 10.000 EUR – w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych,
  • uzupełniającym, dobrowolnym na kwotę 200.000 PLN - w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, spraw kadrowo-płacowych oraz szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów.
Zapraszamy do współpracy!