Korzyści z outsourcingu

Outsourcing księgowości, kadr i płac Poznań ADAO
Outsourcing księgowości oraz kadr i płac polega powierzeniu realizacji funkcji księgowych oraz kadrowo-płacowych danego przedsiębiorstwa profesjonalnej firmie zewnętrznej.
Outsourcing księgowości oraz kadr i płac przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści takich, jak:
  • minimalizacja ryzyka związanego z prowadzeniem księgowości i rozliczeń - zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za swoje błędy, a jego działalność jest objęta stosunkowo wysokim ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Ryzyko wystąpienia błędów w wyspecjalizowanej firmie jest znacząco niższe ze względu na wysokie kwalifikacje i doświadczenie personelu oraz standaryzację wykonywanych usług;
  • redukcja kosztów działalności - poprzez obniżenie kosztów pracowniczych, nakładów kapitałowych oraz kosztów związanych z nabyciem i utrzymaniem sprzętu informatycznego, oprogramowania, powierzchni biurowych itp. Wyspecjalizowane firmy zewnętrzne są w stanie, dzięki efektowi skali, zrealizować te same funkcje przy niższych kosztach jednostkowych. Klient płaci tylko za wykorzystanie zasobów, a nie za samo ich posiadanie;
  • możliwość skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności organizacji, który generuje zyski;
  • uchronienie się przed negatywnymi konsekwencjami nieoczekiwanej absencji pracowników (np. chorobowej);
  • możliwość utrzymania w tajemnicy przed pracownikami poufnych informacji, takich jak wysokość wynagrodzeń w firmie, poziom dochodów przedsiebiorstwa;
  • poprawa jakości - dzięki standaryzacji działalności, wyspecjalizowane firmy gwarantują wysoki poziom wykonania usług, który byłby niezwykle kosztowny do wykonywania przez przedsiębiorstwo we własnym zakresie;
  • dostęp do wiedzy – wyspecjalizowane firmy posiadają znaczącą pulę doświadczenia, z którego czerpie firma zlecająca im usługi outsourcingu. Przedsiębiorstwo może mieć problemy z utrzymaniem specjalistów we własnym zakresie z powodu kosztów, jak i braku możliwości zaoferowania im atrakcyjnej ścieżki kariery;
  • dostęp do nowych technologii, których nabycie byłoby kosztowne dla przedsiębiorstwa;
  • zwiększenie elastyczności - przedsiębiorstwo może elastycznie dopasowywać skalę współpracy w zależności od zmian skali własnej działalności, tym samym lepiej kontrolując poziom ponoszonych kosztów.