WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWYCH I PODATKOWYCH

Biuro rachunkowe Poznań - Księgi rachunkowe, pełna księgowość ADAO
Oferujemy wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych podmiotom, które z różnych powodów miały błędnie prowadzoną księgowość lub nie prowadziły jej wcale. Poprawienie błędów zanim wykryje je kontrola podatkowa pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.
  • przegląd i ocena stanu ksiąg rachunkowych
  • wykonanie zaległych księgowań lub korekta księgowań nieprawidłowych
  • przygotowanie brakujących ewidencji lub korekta ewidencji nieprawidłowych
  • korekta błędnych deklaracji
  • przygotowanie sprawozdania finansowego
  • doradztwo finansowo-księgowe
  • przygotowanie dokumentów do kontroli podatkowych oraz audytów
Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!