raporty i analizy

Biuro rachunkowe Poznań - Raporty, analiza finansowa ADAO
Celem biura rachunkowego ADAO jest dostarczenie klientom aktualnych, kompletnych informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa tak, aby ułatwić podejmowanie decyzji biznesowych oraz umożliwić elastyczne dostosowanie się do zmian w środowisku gospodarczym.
  • raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa co miesiąc – zawierające wynik finansowy, kwoty zobowiązań budżetowych oraz stan należności i zobowiązań,
  • raporty zgodne z indywidualnymi wymaganiami – z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych i specyfiki przedsiębiorstwa,
  • analizy finansowe,
  • sprawozdania do centrali przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym – zgodnie z wytycznymi grupy kapitałowej,
  • budżetowanie i raportowanie realizaji budżetu,
  • informacje o zmianach w przepisach podatkowych – dotyczących działalności przedsiębiorstwa.
Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!